Ajankohtaista


14.10.2022

Lahoaminen ja hajoaminen valloittavat Studion

Kulttuuritalo Laikun Studioon tulee nähtäville Samu Raatikaisen näyttely, jossa on esillä kollaasimaisia maalauksia. Teokset käsittelevät lahoamista ja hajoamista.

Tämä teema näyttäytyy maalauksissa muun muassa paperille maalattuina, leikattuina ja kankaalle liimattuina maalaustapahtumina, erilaisten työvälineiden jälkeensä jättäminä jälkinä.

Näyttelyn tavoitteena on määritellä lahoamista ja hajoamista taiteellisesti ja visuaalisesti henkilökohtaisella tasolla. Biologiassa lahoamisella tarkoitetaan prosessia, jossa bakteerit ja sienet hajottavat kuollutta eliöstöä, kasviainetta, hapellisessa ympäristössä. Tätä tapahtumaa sanotaan hitaaksi palamiseksi, eli aineen reaktioksi hapen kanssa ilman liekkiä. Tuloksena kasviaines hajoaa karikkeeksi ja lopulta humukseksi, joka ylläpitää ekosysteemin ravinnekiertoa.
 
Kollaasinomaisten maalausteni inspiroijana ovat olleet rakentamattomasta maisemasta tekemäni havainnot, kuten katkenneet puunrungot, lahoavat kannot, hakkuujätekasat, kääpien ja lahottajasienten orgaaniset kasvustot ja ajankulumisen tuomat muutokset ilman mittakaavaa.
 
Käyttämieni työvälineiden jättämät jäljet ja vedot ovat joko vahvasti rakenteellisia, toisaalta akvarellimaisen läpikuultavia ja hauraita. Joskus uudet vedot poistavat aikaisempia jälkiä jättäen jäljelle vain ääriviivat; onttoja ja avonaisia muotoja, jäänteitä jostakin suuremmasta kokonaisuudesta. Jo ennen ihmisen kirjoittamaa historiaa luonnossa esiintyi vahvin mahdollinen rakenteellinen muoto: ympyrämuoto. Maalauksissa sekin näyttäytyy usein vaurioituneena.  
 
Maalaaminen on minulle tutkimusta erilaisten materiaalien ja maalausmetodien käytön mahdollisuuksista. Maalaukset voivat näyttää kaaokseen ajautuneilta palapeleiltä, joissa olen pakottanut yhtyeenkuulumattomat palat sopimaan toisiinsa. Pyrkimyksenäni on kuitenkin yritys rakentaa epäjärjestykseen joutuneista osista ennalta suunnittelematon ja yllätyksellinen, mutta itselle tarkoituksellinen ja merkityksellinen kokonaisuus. Maalauksissa olevat yksittäiset tapahtumat vaikuttavat yhdessä toisiinsa ja nostavat niistä esille erilaisia kehityssuuntia ja näkymiä. Toisinaan ne ovat muotojen konflikteja ja ristiriitoja, toisinaan symbioosissa olevia, tai kuin toisistaan fyysisesti riippuvaisia organismeja, jossa erilaiset materiaalikerrostumat, muodot ja värit toisiinsa rinnastuessaan ovat eriasteisissa aktiivisuuden tiloissa.  
 
Ajattelen, että maalaukseen ei välttämättä tarvitse sen tekijän suunnitella sisältöä etukäteen, koska katsoja toteuttaa sen katsomiskokemuksessaan kyseisessä ajassa ja paikassa omista lähtökohdistaan.
 
Turussa asuva kuvataiteilija Samu Raatikainen (s. 1971) opiskeli Vapaassa Taidekoulussa 1991–1994. Hän suoritti M.A. -tutkinnon Chelsea College of Art & Designissa, Lontoossa 1997. Raatikainen valittiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 2003 ja sai Suomen Taideyhdistyksen William Thuring –palkinnon 2009. Raatikaisen teoksia on mm. Tampereen ja Porin taidemuseoiden, Raimo Anttilan taidetoimikunnan, Turun kaupungin, Heinon Taidesäätiön sekä Mauri Niemen kokoelmissa. Näyttely on taiteilijan kolmas yksityisnäyttely Tampereella.
    
Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Avoinna: ti-pe 9–21, la-su 10–18